Fyziohraní

Fyziohraní přináší dětem radost z pohybu, poznávání a učení.

Fyziohraní je souhrn zábavných aktivit stimulujících přirozený rozvoj dítěte, který podporuje optimální rozvoj mozku. Každá lekce je vedena fyzioterapeutkou, která přizpůsobuje aktivity individuálně s ohledem na psychomotorický vývoj dítěte, rozšiřuje smyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociální potenciál dítěte.

Fyziohraní je zábavný způsob cvičení, učení a hraní, který využívá přirozené schopnosti dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností na bázi psychosenzomotoriky.

Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností -  hrubá a jemná motorika, vizuomotorika, koordinace pohybů, rovnováha, orientace v prostoru a čase; Smyslových dovedností - zrak, řeč, hlas a sluch; Psychických a sociálních dovedností - pozornost, poznávání a paměť. K tomu využíváme širokou škálu didaktických a psychosenzomotorických pomůcek, se kterými se dítě dostane do kontaktu se základními pohyby typu chůze, běh, lezení, plazení, skákání, podlézání, kličkování, šplhání, přelézání, házení, kopání, cvrnkání, až po komplikovanější pohyby typu vložit, zastrčit, zasunout, otevřít, navléct, připevnit, přendat, zandat, šroubovat, zavřít, roztřídit, rozpoznat podle hmatu, udělat uzel, stříhat, lepit, kreslit, atd.

Každá lekce trvá 40 minut, lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2, maximálně 3 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti, 1x týdně. Děti rozdělujeme do skupin dle věku, schopností a povahy dítěte. Na všech lekcích je přítomný rodič nebo kdokoliv jiný, kdo dítěti vytvoří pocit bezpečí a příjemné zázemí.