Spolupracujeme s VoZP 201 a VZP 111

Pro možnost vykázání fyzioterapie na pojiš'tovnu prosím nechte svého pediatra vyplnit FT poukaz. (bez tohoto poukazu nelze terapii uplatnit na pojišťovnu)

Poukaz na vyšetření ke stažení